Geschiedenis van De Kolonie

Merkplas-Kolonie: Nederlandse periode

Het was in het jaar 1822 dat een “Maatschappij van Weldadigheid van de Zuidelijke Nederlanden” in Wortel werd opgericht. Een jaar later volgde de oprichting van de kolonie in Merksplas. Met dit landbouwproject wilde het centrale bestuur van het Koninkrijk der Nederlanden in Den Haag een oplossing bieden voor de problematiek van de stijgende groep bedelaars. In Wortel ging het om een “vrije kolonie” met meer dan honderd boerderijtjes, elk voorzien van 3,5 ha grond. In Merksplas kwam een “onvrije kolonie” met een bedelaarshuis.

 

Merksplas-Kolonie: Belgische periode

Na de Belgische onafhankelijkheid raakte het project in het slop en in 1841 werd de Maatschappij van Weldadigheid ontbonden. Met de Wet op de beteugeling van de landloperij en de bedelarij in 1866 kwamen de kolonies opnieuw in aanmerking voor opvang van landlopers. Bedelaars die structureel arm waren kwamen terecht in Wortel. Mensen die ten gevolge van losbandigheid in de bedelarij terechtkwamen, werden opgesloten in Merksplas. Een groot deel van het huidige uitgestrekte gebouwencomplex van Merksplas-Kolonie werd in de jaren 1880-1890 opgetrokken.

 

Voor meer informatie :

Kempens Landschap

Gevangenismuseum Merksplas