Geschiedenis van onze tuin

De Kleine Boerderij: “Straflandbouwschool”

Kort na de Eerste Wereldoorlog zag de regering arbeid als een belangrijke opvoedkundige waarde voor jonge gedetineerden en zo werd hier een straflandbouwschool opgericht. Tot 1931 was er een opdeling tussen de landloperskolonie (hangars, slachthuis) en de strafkolonie (varkensstal, keuken, paardenstal, …). In 1920 werd een zogenaamde “Straflandbouwschool” opgericht. De landbouw-werkzaamheden vonden plaats in de “kleine boerderij”. Daar legde men zich toe op veehouderij, neerhof, bijen, landbouw, tuinbouw en boomteelt. Dit bedrijf langs de Osseweg omvatte ca. 80 ha. De huidige gebouwenstructuur met de dwarsschuur, het centrale poortgebouw en de monumentale langschuur dateert vanaf 1940. Na een hevige brand kort na de oorlog gingen de meeste gebouwen in vlammen op en werden ze vernieuwd. Enkel de uiterst linkse schuur is nog in oorspronkelijke staat.

De Kleine Boerderij: Collectietuin

Met de afschaffing van de landloperswet in 1993 kwam een einde aan de landloperskolonie. In het kader van een ruilverkaveling kwam het stuk grond van 8 ha bij de Kleine Boerderij in erfpacht van Jan Oprins. Als plantenverzamelaar kon hij zijn droom verwezenlijken en vandaag vormt zijn levenswerk en het botanisch testament van botanicus Harry van Trier een unieke groene plek binnen het kempisch landschap. Meer en meer plantenliefhebbers willen hier hun steentje aan bijdragen.
Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ Merksplas vzw wil uitgroeien tot een educatief centrum, waar bezoekers dagelijks terecht kunnen. Hoewel nog niet toegankelijk voor publiek, zijn er themawandelingen en rondleidingen op aanvraag . Ook worden cursussen rond kruiden, groenzorg en de fruittuin ingericht. Tijdens de open-tuin dag Bloemenpracht, op de laatste zondag in juli, wordt de tuin opengesteld voor iedereen.