Harry van Trier: Tuinpersoonlijkheid 2015

Uitreiking van de award ‘ Tuinpersoonlijkheid van het jaar’ tijdens de Tuindagen van Beervelde.

 

Deze onderscheiding valt te beurt aan een man of vrouw die het tuinieren voor het grote publiek aangenamer maakt. Met veel plezier en grote trots melden wij dat Harry van Trier voortaan deze titel mag dragen.

De jury aan het woord

 

    

Harry van Trier – Lauraat van de tuinpersoonlijkheidstrofee 2015

 

Het is traditie geworden: tijdens de tuindagen van mei heeft de proclamatie plaats van de tuinpersoonlijkheidstrofee. Deze onderscheiding valt te beurt aan een man of vrouw die het tuinieren voor het grote publiek aangenamer maakt. Harry van Trier is een uitmuntend botanicus die een vijftal boeiende boeken schreef, onder meer over bamboe, hortensia’s, Buxus, de Gentse azalea’s en Helleborus. Het kan best zijn dat u een of meer van deze boeken die tot in Japan toe grote weerklank vinden in uw bibliotheek heeft.

Van 1981 tot 1997 was hij directeur-hortulanus van het Arboretum van Kalmthout. Hij is Jelena de Belder eeuwig dankbaar voor de kennis die deze grote tuindame aan hem doorgaf.

Harry van Trier gaf les in Zaïre en was tot voor kort docent plantkunde, teelttechnieken, chemie, biochemie, bodemkunde en gewasbescherming in de opleidingen tuinaanleg, tuinontwerp, herborist en kruidenkweker aan de opleidingen van Syntra in Antwerpen en Turnhout. Het bewijst de veelzijdigheid van deze geboren lesgever.

Harry was redacteur van Hobbytuin, Fleur Creatief, Fleur Magazine en hoofdredacteur van Groen Magazine. Het is maar een kleine greep uit zijn rijk gevuld professioneel leven.

Duizendpoot Harry van Trier heeft ook doorgedreven selectiewerk op zijn actief. Hij introduceerde onder meer Hydrangea serrata ssp. yezoensis ‘Veerle’, een selectie die de hele wereld verovert.

Uit erkentelijkheid werden de volgende planten naar hem vernoemd: Hosta ‘Harry van Trier’, Hamamelis x intermedia ‘Harry’ en Buxus sempervirens ‘Harry’.

Harry was jarenlang lid van de jury van de wedstrijd De Vlaamse Tuinaannemer en van de Botanische jury van Beervelde. Bovendien is hij een aangenaam en eerlijk collega. Persoonlijk ken ik geen enthousiaster botanicus als Harry.

Het was dan ook met handgeklap dat Harry van Trier als laureaat van deze trofee werd verkozen. Harry, we hopen nog veel artikels van u te mogen lezen en nog verschillende introducties te mogen begroeten. Proficiat.

 

Ivo Pauwels, voorzitter van de jury

 

Mijnheer van Trier

Ik zeg bewust mijnheer. Want ik ken niemand die zowel als botanicus én mens evenveel respect krijgt van kwekers, plantenliefhebbers  allerhande en doorsnee tuinliefhebbers.

Als vriend permitteer ik me Harry tegen jou te zeggen.

 

Hoe zal ik je schetsen, mijnheer Harry?

Je bent een eeuwige vrijbuiter. Iemand die zich niet laat dwingen en niemand dwingt. En je bent een mens die altijd klaar staat. Ik heb je zo vaak gevraagd me te vergezellen in jury’s. Onder meer hier in Beervelde. Je ging altijd op de uitnodiging in. En ik heb je er graag bij. Jouw plantenkennis is indrukwekkend, veel ruimer dan de mijne.

 

Ook jouw palmares is indrukwekkend:

Als licenciaat dierkunde en geaggregeerde voor het middelbaar onderwijs gaf je in je jonge jaren vier jaar les in Zaïre. Daarna was je eerst wetenschappelijk medewerker en later, vanaf 1981 tot 1997 directeur hortulanus van het Arboretum van Kalmthout dat toen zijn hoogste roem kende. Jij wist er het enthousiasme aan te wakkeren van de jonge Mikinori Ogisu, de Iatere Indiana Jones van de plantenjagers. Jouw grote leermeester was Jelena de Belder. Ze was jouw mentor en slaagde erin de licenciaat dierkunde om te scholen tot een botanicus waarvan de reputatie almaar toeneemt. Hoe vaak hoorde ik je spreken over mevrouw de Belder, en niet zoals wij van Jelena, hoewel haast niemand haar even goed kende als jij. Dat getuigt van respect. Een respect dat je eveneens betoont voor de wetenschap. Aan je integriteit laat je nooit tornen.

 

Vanaf 1993 tot nu ben je docent plantkunde, sortimentskennis, teeltechnieken, chemie, biochemie, bodemkunde, gewasbescherming + eindwerkbegeleiding in de opleidingen tuinaanleg, tuinontwerp, herborist en kruidenkweker aan opleidingen SYNTRA-ab, Antwerpen en Turnhout.

En vanaf ruim 15 jaar geleden redacteur en hoofdredacteur van verschillende magazines van de Rekad-groep, onder meer van Groen Magazine.

Je wordt gevraagd voor lezingen over de hele wereld, tot in Japan toe.

 

Dames en heren, ik bespaar u zijn andere escapades en verwezenlijkingen, maar Harry, ik blijf graag nog even stilstaan bij de erudiete boeken die je schreef, onder meer over de geslachten Bambusa, Hydrangea, Helleborus, Buxus en de Gentse Azalea’s, allemaal topwerken. Je benoemde tal van planten en een aantal planten werden uit respect naar jou vernoemd. Zo behoort Hamamelis x intermedia ‘Harry’ tot de allerbeste toverhazelaars en kent men over de hele wereld Hosta ‘Harry van Trier’. Thuis en op kwekerijen testte je de planten uit. Je schrijft uit je ruime ervaring. Dat maakt je tot een wereldautoriteit waarvan de Britten zeggen Harry van Trier has an eye for the plant.

 

Toen de graaf en ik vijftien jaar geleden deze trofee, de life-time award in het leven riepen, had ik mensen als u, Harry, voor ogen. Ze lopen niet dik. Ik kan het je verzekeren, maar dit jaar was de jury unaniem en gelukkig u als laureaat te mogen voorstellen. Dat je bovendien gaandeweg een vriend werd, vervult mij persoonlijk met blijdschap.

Je liet je net als ik nooit in de val lokken van de ambtenarij en de officiëlen die zich met ijdele machten bekleden en mensen vaak zielig arrogant maken. Jij, Harry, blijft de vrijbuiter, de eeuwig jonge jongen die met verwondering de toetsen van je klavier blijft bespelen.

 

Alleen de goddelijke Flora heeft je tot een langdurige relatie weten te verleiden, met vaak hele kleine bloempjes op haar de wereld overspannende jurk, je onuitputtelijke minnares is ze, met zachte mosjes op haar erogene zones. Je bent, zoals de allergrootsten geen naijverige minnaar want je deelt haar honing en zoet parfum met velen.

Als je eeuwen geleden leefde had jij je met Thunberg en zelfs met Linnaeus kunnen meten, want je bent een echte botanicus, in hart en nieren. Eén van jouw werkgevers zei me onlangs nog: Harry, dat is Wikipedia in persoon. En hij is sneller dan het internet.

 

Mijnheer van Trier, beste Harry, Het applaus dat nu snel zal volgen is slechts een flauwe afspiegeling van wat je verdient. Dank je wel, Harry!

 

Ivo Pauwels

 

 

Uitgeverij Rekad : ‘Harrypedia’

Ik sluit mij  aan  bij de lovende woorden van Ivo en wil graag vanwege de uitgeverij en ook in mijn persoonlijke naam hieraan iets toevoegen.

Sinds januari 1998, al 17 jaar dus, is Harry een vaste kracht binnen onze uitgeverij.

Eind 1997 maakte hij de overstap van het arboretum van Kalmthout naar Rekad uitgeverij in Herentals.

Door zijn grote plantenkennis was en is hij voor ons van onschatbare waarde. Mede daardoor heeft hij het inhoudelijke peil van onze magazines steevast omhoog kunnen tillen.

Zijn plantenkennis is zo groot dat wij hem enkele goed bedoelde bijnamen hebben gegeven zoals onze ‘levende plantenencyclopedie’ of meer recentelijk ook Harrypedia (wikipedia).

Harry geeft met zekerheid meer accurate antwoorden op onze botanische vragen dan google. En volgens Gregori, die veel met Harry samenwerkt, is hij zelfs sneller dan google.

Maar er is meer. Veel meer. Harry is op menselijk vlak een zacht en geduldig iemand, dat zal ieder die hem kent beamen. En wat ons opvalt is dat hij niet enkel met zijn/mijn generatie goed overweg kan, maar dat ook de jeugd binnen ons bedrijf het leuk vindt met hem samen te werken.

Is er dan niets negatiefs aan hem? Absoluut. Hij is te nederig en plaatst zich te bescheiden op de achtergrond. Daarom vinden wij het fijn dat men vandaag het initiatief genomen heeft om Harry van Trier de prijs van Tuinpersoonlijkheid van het Jaar toe te kennen. Harry, namens alle medewerkers van de uitgeverij Rekad en in naam van de familie Hemschoote hartelijk gefeliciteerd!

 

Jomi Hemschoote

 

 

Bronnen: Tuindagen van Beervelde – Ivo Pauwels – Rekad / Jomi Hemschoote

 

uit : Groenondernemer nr 3/2015