9. Geometrische tuin

In groei, ontwikkeling en evolutie van planten zit veel regelmaat en orde, die we via meetkunde kunnen vaststellen en begrijpen.  In deze geometrische tuin wordt ons de band tussen planten en meetkunde in vijf grote thema’sv getoond, direct verbonden met de meetkunde van de natuur en Gielis vormen.

  • Symmetrie: de symmetrieën in planten zijn algemeen eenvoudig, drietallig voor eenzaadlobbigen, vijftallig (soms viertallig) voor tweezaadlobbigen.
  • Spiraal en cirkel: deze twee basisvormen in de natuur vinden we overal bij planten terug, in de schikking van bladeren en de bouw van bloemen.
  • Overgangen: planten hebben een eenvoudige bouw waarbij bladstructuren zichzelf herhalen en omvormen, van vegetatieve bladeren tot de verschillende bladstructuren in bloemen.
  • Synorganisatie: bloemplanten betekenen een grote sprong in de evolutie, waarbij de vergroeiing van bloemdelen tot een steeds verdergaande specialisatie leidt.
  • Architectuur: de bouw van planten, de stammen, takken of stengels, bladeren en bladstelen, maar ook de inwendige organisatie en structuur, zijn steeds optimale oplossingen.

In het centrale deel van de Geometrische tuin troont Architon boven alles uit.  Deze installatie symboliseert de verbindingen tussen meetkunde, plant, mens en het universum.

Realisatie:  Simon Stevin Instituut voor Meetkunde vzw, Buro voor Vrije Ruimte, Vrienden van de Plantentuin vzw

 

Ontwerp wiskundetuin ( door BVVR – Bureau voor Vrije Ruimte ):